pinterest pinterest
Valentina Giorgi

Keychains

VG ROUND KEYCHAIN WITH PURPLE GLITTER TASSEL
€30.00
VG ROUND KEYCHAIN WITH GOLD MIX GLITTER TASSEL
€30.00
VG ROUND KEYCHAIN WITH TEAL GLITTER TASSEL
€30.00
VG ROUND KEYCHAIN WITH GREY GLITTER TASSEL
€30.00
VG UNICORN PINK GLITTER HEART KEYCHAIN
€30.00 €24.00 -20.00%
VG SILVER GLITTER MONOGRAM KEYRING CHARM
€15.00 €12.00 -20.00%
VG BLACK URBAN FRINGES KEYCHAIN CHARM
€35.00 €28.00 -20.00%